Democratisering door social media

Democratie is een vorm van besturing. Deze vorm houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten en wie er vertegenwoordiger wordt.Als bijvoorbeeld 40% tegen stemt en 60% voor, zal de uitkomst 'voor' zijn. In een ideale democratie zou ieder mens gelijk zijn aan elkaar.[1] De social media zijn te vergelijken met een democratie waarin iedereen gelijk aan elkaar is. Een moderator kan vergeleken worden met
de democratisch gekozen vertegenwoordigers. Iedereen in een social medium platform is gelijk aan elkaar, omdat iedereen dezelfde opties heeft.

In sommige Oosterse en Arabische landen zoals Syriƫ, Iran en China wordt door de overheid geprobeerd om vrije informatievoorziening te beperken. Wanneer dit gebeurt staat de democratie onder druk. Deze landen beperken het recht op vrijheid van informatie door middel van heftige censuur. In Westerse landen zijn websites die informatie delen een vanzelfsprekendheid, maar wat zou er gebeuren als dit niet meer zo was? Hoe doen Oosterse en Arabische landen dit? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat ondanks alle censuur en maatregelen de opstand in Syriƫ plaats heeft gevonden? In hoeverre wordt een samenleving eigenlijk democratischer door sociale media?

De Wiki in het kort

Op de pagina Revolutie is kort en krachtig te vinden waar en welke gebeurtenissen er plaatsvonden tijdens de Arabische lente. Bij The great firewall of China wordt de situatie qua censuur in China uitgelegd en op Technologie wordt beschreven hoe censuur werkt en hoe deze omzeild kan worden. De Vrijheid van informatie is een pagina met wetten en regels, tot slot is Individu naar collectief een beschrijving van een veranderende maatschappij.
  1. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend), geraadpleegd op 12 oktober 2011, Democratie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie