U bent nu op de pagina: Individu naar collectief
Revolutie, Technologie, The great firewall of China, Vrijheid van informatie

Van individu naar collectief

Op deze pagina worden de maatschappelijke veranderingen van individu naar collectief beschreven. Het feit dat men veel collectiever is gaan leven, komt mede door social media. Door social media zoals Facebook kunnen groepen gevormd worden over de hele wereld. Voordat de nieuwe media omarmd werden door de maatschappij, leefden mensen individueler dan nu het geval is. Vóór de opkomst van het internet had je veelal alleen mensen om je heen zoals collega's, vrienden en familie. Nu kan er door social media veel gemakkelijker met iedereen over de hele wereld contact worden gelegd. Hierdoor kun je groepen vormen, vrienden worden en jouw foto's delen. Mensen zijn sinds de opkomst van het internet veel meer informatie met elkaar gaan delen door middel van groepsvorming op het internet. “Op internet wordt informatie uitgewisseld, communiceren mensen met elkaar en komen er virtuele sociale relaties, netwerken en gemeenschappen tot stand.”[1]
In de westerse maatschappij heeft bijna iedereen een internetaansluiting, hierdoor is het voor bijna de gehele bevolking mogelijk om op social media actief te zijn. In China, Afrika, andere Aziatische landen en derde wereld landen zijn veel mensen (zoals boeren en de mensen buiten de stad) niet actief op het internet. Dit komt doordat de meesten nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Een ander probleem is dat de Chinese regering censureert door middel van 'The great firewall of China', die veel websites blokkeert.

Groepsvorming

'Groepsvorming ontstaat in een proces van opnemen, uitsluiten en afstoten'[2]
Er moet een groep mensen zijn die makkelijk met elkaar een taak kunnen uitvoeren en er moet een groep mensen zijn die samen goed de leiding kunnen nemen.
Ten eerste ontstaat het proces van opnemen. In dit proces proberen de mensen die lid zijn van de groep, niet-leden te betrekken bij de groep. Tevens proberen mensen buiten de groep zelfstandig lid te worden van de groep.
Vervolgens ontstaat het proces van uitsluiten. Doordat de leden van de groep grenzen trekken met betrekking tot de regels en eigenschappen van de groep, zullen veel mensen (die nog geen lid zijn) niet aan deze eigenschappen voldoen en kunnen daarom niet lid worden van de groep. Hierdoor krijgt de groep een eigen karakter. Zo kunnen mensen buiten de groep ook kiezen of ze wel of niet bij deze groep willen horen.
Ten derde is er een proces van afstoten. Dit proces komt voor als mensen die lid van de groep zijn, uit de groep worden geplaatst omdat zij zich niet aan de regels houden, of omdat de persoon zelf niet meer bij deze groep wil horen. Het is niet altijd een negatief proces om mensen uit de groep te zetten. In sommige gevallen wordt de sfeer van de groep beter als sommige mensen niet meer in de groep zitten. Dit komt voor als de groep tijdens zijn bestaan zijn grenzen opnieuw trekt en dus andere regels en eigenschappen krijgt.
Door deze drie processen wordt een groep gevormd. Hierdoor kun je zien dat ieder lid of niet-lid van de groep invloed heeft op alle leden van de groep.[3]

Groepsvorming vóór en tijdens de social media

De social media hebben een grote impact gehad op het vormen van groepen. Door deze nieuwe media werd het mogelijk om op een vernieuwende manier groepen te vormen. Dit wordt uitgelegd in de volgende paragrafen.
external image Soc-net-paten-growth-chart.png[4]

Groepsvorming vóór de social media

In de tijd van de Tweede Wereldoorlog werd er erg veel aan propaganda gedaan. Propaganda is een manier van groepen vormen, door reclame te maken voor je standpunt of groep[5] . Mensen kunnen zich hierbij aansluiten door te doen wat er op de poster staat, of door achter deze gedachtegang te staan. Hitler was een van de belangrijkste mensen als het gaat om propaganda. Hij en zijn mannen wisten het volk van 1933-1945 zo te manipuleren, dat velen van hen achter het standpunt van Hitler kwamen te staan. 'Hij wist het volk zo aan te spreken en te sturen, dat ze begonnen te handelen zoals hij graag wilde zien.' [6]

Voordat de social media op gang kwamen (rond 2005) had de wereld moeite met het vormen van groepen. Er werd gecommuniceerd door middel van de drukpers. Met dit apparaat werd het mogelijk om met een ontzettend grote groep te communiceren. Het nadeel hiervan was dat de groep vrijwel niets terug kon zeggen. Ook de telefoon was een middel om mee te communiceren. Hiermee kon de ontvanger wel terug praten, maar via de telefoon kon dit maar 1 op 1 en zou iedereen elkaar moeten bellen om een groep tot stand te laten komen. De televisie was ook een vorm van communicatie, dit was een middel om ook weer een grote groep mensen aan te spreken, ook hier kon niemand terug communiceren. De vorm van communicatie als bij de drukpers en de televisie is dezelfde vorm als bij propaganda, zoals eerder genoemd in deze paragraaf.
Groepen konden ook gevormd worden door brieven te sturen. Hier kon je iedereen mee bereiken, maar de mensen die bereikt werden, konden niet naar de gehele groep reageren, enkel naar de persoon die de brief had gestuurd. Een ander nadeel hiervan was dat het erg lang duurde voordat de groep tot stand kon komen.

Groepsvorming tijdens de social media

Tegenwoordig leven wij in de tijd van social media. In deze tijd is het makkelijker om groepen te vormen door het gebruik van social media. Dit doordat bijna iedereen tegenwoordig een social medium platform tot zijn beschikking heeft. Door dit social medium platform kunnen mensen sneller bij elkaar komen.
Door de komst van social media is het mogelijk geworden om grote groepen tegelijk met elkaar te laten communiceren.
Er zijn verschillende soorten gebruikers van social media: de netwerkers en de functionele gebruikers. Netwerkers zijn mensen die social media platformen met name gebruiken voor het aangaan van relaties, het vormen van groepen en het makkelijk en snel onderhouden van de relaties. De netwerkers zien de social media platformen als een efficiënte manier om contact te houden (zowel privé als zakelijk).
Aan de andere kant zijn er de functionele gebruikers. Dit zijn mensen die het sociale web vrijwel nihil gebruiken. Zij gebruiken vrijwel alleen email, omdat zij bang zijn om hun identiteit op internet te zetten. Functionele gebruikers zullen nooit zelf informatie verspreiden of delen, zij nemen de informatie alleen maar tot zich.
[7]

Facebook

Facebook is een van de grotere social media platformen. Hier kunnen grote groepen in twee richtingen met elkaar communiceren. Facebook maakt gebruik van de optie 'groepen'. Met deze optie kan iedereen een groep aanmaken en toevoegen wie hij wil. Het doel van deze optie is om een kleinere gemeenschap binnen het social medium platform te creëren. Dit kan gaan over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld voetbal of boeken van een bepaalde schrijver.

Facebook statistiek

fbstats.jpg[8]

Dit zijn de Facebook statistieken van 2011. Al deze users staan met elkaar in verbinding door Facebook. Dit komt doordat er bijvoorbeeld een paar inwoners van België vrienden hebben in Taiwan. Deze personen hebben ook vrienden in het buitenland, en die personen hebben weer vrienden in België. Zo ontstaat er een cirkel van mensen die elkaar via elkaars vrienden kennen. Maar natuurlijk zijn er duizenden cirkels die groepen van mensen vormen. Zo staat de hele wereld met elkaar in verbinding

Twitter

Twitter is een microblog. Op Twitter kan iedereen plaatsen wat hij/zij wil. Twitter is een vorm van social media die een hele andere manier van groepsvorming heeft dan social media zoals Facebook. Dit gaat bijvoorbeeld zo:
Persoon #1 post een bericht over een feest dat hij gaat organiseren. Dit stuurt hij naar al zijn vrienden. 10 Van zijn vrienden vinden dit een goed idee, en retweeten* zijn berichtje naar al hun vrienden. Hiervan vindt een aantal vrienden dit ook een goed idee. Zo ontstaat er, als je zelf relatief weinig vrienden hebt, toch een erg grote groep vrienden. Dit doordat jouw vrienden het bericht naar hun vrienden sturen etc.
Dit is een andere vorm van groepsvorming dan het geval is bij social media. Bij social media communiceren grote groepen met elkaar. Bij microblogging zoals Ttwitter, stuur je iets naar een groep en die groep stuurt het weer door naar een andere groep enz.
*'Een retweet is een bijdrage – een foto, een link, een commentaar, een gedachte – op Twitter die je zo waardevol vindt, dat je deze doorstuurt binnen je eigen netwerk.'[9]

Meetup

Er is ook een ander social medium om groepen te vormen. Dit heet Meetup.
Meetup is een netwerk dat het gemakkelijk maakt om mensen die dat willen in een bepaalde groep bijeen te laten komen. Bijvoorbeeld mensen die van een aparte muzieksoort houden, kunnen zich op Meetup inschrijven en anderen kunnen zich aan dat evenement toevoegen. Je begint in je eentje en er komen steeds meer mensen bij om de 'Meetup' te organiseren.
 1. ^ Albert Benschop, Eigenaardigheden van cyberspace,
  http://www.sociosite.org/index.php
 2. ^ Nynke Visser & Nienke Willemsen Assistants Project Manager, (jaar van publicatie onbekend), 10 oktober 2011, Het vormen van groepen,
  http://socialnetwork.humanpotential.nl/images/hp/socialnetwork/het_vormen_van_groepen.pdf
 3. ^ Nynke Visser & Nienke Willemsen Assistants Project Manager, (jaar van publicatie onbekend), 10 oktober 2011, Het vormen van groepen,
  http://socialnetwork.humanpotential.nl/images/hp/socialnetwork/het_vormen_van_groepen.pdf
 4. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend), 12 oktober 2011, Social Media
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
 5. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend), 19 oktober 2011, Propaganda
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_%28communicatie%29
 6. ^ Kunst en cultuur, (2006), 19 oktober 2011, Propaganda van Hitler in de tweede wereld oorlog
  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/oorlog/324-propaganda-van-hitler-in-de-tweede-wereldoorlog.html
 7. ^ Social media modellen, (jaar van publicatie onbekend), 17 oktober 2011, Digital lifestyle groepen
  http://www.socialmediamodellen.nl/weergavemodellen/digital-lifestyle-groepen/
 8. ^ Dutch Cowboys, (4 januari 2011), 14 oktober 2011, Facebook statistieken bekend gemaakt
  http://www.dutchcowboys.nl/facebook/21300
 9. ^ Frankwatching, (28 januari 2010), 16 oktober 2011, Wat is de waarde van een retweet?
  http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/28/wat-is-de-waarde-van-een-retweet/