U bent nu op de pagina The Great Firewall of China
Revolutie, Individu naar collectief, Technologie, Vrijheid van informatie

The Great Firewall of China

“The Golden Shield Project” beter bekend als “The Great Firewall of China” is het internet censuur-systeem van “de Volksrepubliek China” dat wordt beheerd door het ministerie van Openbare Veiligheid (MPS). Het project startte in 1998 maar werkt pas sinds november 2003.[1]

Geschiedenis

China nam de eerst stappen tot het controleren cq censureren van het internet echter al in 1997 toen er door het ministerie van Openbare Veiligheid een wet is gemaakt die het gebruik van internet beperkt. De belangrijkste bepalingen van deze wet zijn:
"Individuals are prohibited from using the Internet to: harm national security; disclose state secrets; or injure the interests of the state or society. Users are prohibited from using the Internet to create, replicate, retrieve, or transmit information that incites resistance to the PRC Constitution, laws, or administrative regulations; promotes the overthrow of the government or socialist system; undermines national unification; distorts the truth, spreads rumors, or destroys social order; or provides sexually suggestive material or encourages gambling, violence, or murder. Users are prohibited from engaging in activities that harm the security of computer information networks and from using networks or changing network resources without prior approval."[2]

Kort gezegd betekent dit dat het verboden is ook maar iets te doen met het internet wat de gevestigde orde kan verstoren. De 'bouw' van “The Golden Shield Project” vond plaats in twee gedeelten. De eerste fase werd in 2006 na acht jaar afgerond en de tweede fase duurde van 2006 tot 2008. Naar schatting werken er 30.000 tot 50.000 politieagenten aan “The Golden Shield Project"[3]
Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking telt volgens het centraal bureau voor de statistiek 16.715.559[4] inwoners. Dit betekent dat 3% van de Nederlanders werkzaam zou zijn bij “The Golden Shield Project".

Hoe het werkt

"it's blocking websites on computers outside of China so that people inside of China can not see them" aldus Rebecca MacKinnon van de universiteit van Hong Kong.[5] Dit is wel duidelijk, maar hoe werkt dit voor China? Op de basispagina technologie staan een aantal standaard technieken om het internet te filteren. Echter, dit zou nooit afdoende zijn voor heel China.

Om de filtering toch toe te kunnen passen, laat China het internet binnen komen via 9 toegangspunten. Van daaruit gaat het door naar het nationale netwerk van China dat door middel van routers de toegang beperkt tot het internet. Door de routers heb je een filter, want de routers zijn zo geconfigureerd dat ze websites blokkeren, woorden filteren en ook content die wordt geschreven wordt door middel van deze routers gefilterd.

Naast deze puur technologische middelen maakt China ook gebruik van mensen die het verkeer monitoren. Deze internetpolitie klopt echter nauwelijks op iemands deur. Dit komt omdat de grootste filtering door particuliere bedrijven plaatsvindt. In China zijn blogs namelijk verantwoordelijk voor hetgeen de gebruikers schrijven op deze weblogs. Daarom monitoren weblogs de content die de gebruiker publiceert. In veel gevallen zal de gebruiker een email ontvangen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de dienst met het verzoek de toon van het bericht te veranderen.

Niet alleen de overheid censureert

Naast de overheid zijn er veel bedrijven die actief censureren of zich laten censureren. Google, de grote jongen die altijd roept voor vrijheid van informatie te zijn, heeft in China een speciale versie van zijn zoekmachine. Deze filtert bijvoorbeeld op het zoekwoord "mensenrechten". Google zegt dat zij dit doen zodat ze China van binnenuit kunnen veranderen. "Het weglaten van informatie is tegen onze principes, maar helemaal geen informatie leveren helemaal."[6] Google helpt op deze manier dus mee aan de Chinese censuur.

Geblokkeerde websites in China

In China worden veel websites geblokkeerd door de Chinese overheid. Een groot deel van deze websites stelt de bezoeker in staat zijn eigen mening naar buiten te brengen. Daarnaast is het zo dat er met enige regelmaat een blokkade plaatsvindt wanneer bedrijven niet op de eisen van China in willen gaan. Het bekendste voorbeeld is de zoekmachine Google die tijdelijk werd geweerd. Volgens Google werd de blokkade veroorzaak door onenigheid over censuur.
infographic_2.png[7]

Alle media die in deze cirkel staan, zijn geblokkeerd in China. Opvallend is dat eigenlijk elke vorm van vrijheid van informatie wordt geblokkeerd. Je zou “The Great Firewall of China” en daarmee het internet in China ook wel een vrije gevangenis kunnen noemen. Op het eerste gezicht is er niets aan de hand, tot je een mening heb die afwijkt van het gewenste. Voor Chinezen is het internet geen toegangspoort naar de rest van de wereld, nee, het internet is een toegangspoort tot de Chinese overheid.

Probeer het zelf

Een manier om te ervaren hoe het is om te worden gecensureerd door de Chinese overheid is de website http://www.greatfirewallofchina.org/. Deze website maakt gebruik van een Chinese proxy en is daarom vatbaar voor de Chinese censuur. Op de website voer je een URL in en je krijgt daarbij de melding of deze wel of niet geblokkeerd is. De website laat dus niet de pagina zien.
  1. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend) geraadpleegd op 30 augustus 2011,Internet censorship in the People's Republic of China, http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People's_Republic_of_China
  2. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend), geraadpleegd op 13 oktober 2011, Great Firewall of China, http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall_of_China#cite_note-1
  3. ^ Wikipedia, (jaar van publicatie onbekend), geraadpleegd op 13 oktober 2011, Great Firewall of China, http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall_of_China#cite_note-1
  4. ^ CBS, (2010), geraadpleegd op 13 oktober 2010, bevolkingsteller, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
  5. ^ Youtube, (2008), geraadpleegd op 13 oktober 2011, The Great Firewall of China, http://www.youtube.com/watch?v=IWsXhNJFj78
  6. ^ BBC News, (2008), geraadpleegd op 13 oktober 2011, Google censors itself for China, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4645596.stm
  7. ^ Hanneke Verhelst, (2011), geraadpleegd op 13 oktober 2011, Sociale media in China, http://www.digitalpublicaffairs.nl/internationaal/social-media-in-china